Asianajotoimisto
Matti Penttinen

PALKKA JA PALKKASAATAVA

Työnantajan tärkein velvollisuus työsuhteessa on maksaa työntekijälle palkkaa. Yleisin palkkamuoto on rahapalkka (tunti- tai kuukausipalkka), jota maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella. Palkan perusteena voi olla myös muu erikseen sovittu peruste, esimerkiksi urakkapalkka tai provisiopalkka.

Palkka koostuu peruspalkasta eli useimmiten työsopimuksessa määritellystä tunti- tai kuukausipalkasta, lomakorvauksesta tai lomarahasta, ylityökorvauksista sekä palkan lisistä, kuten ilta- ja yötyölisästä. Lisäksi palkkaa ovat erilaiset luontoisetuudet, kuten puhelin- tai lounasetu.

Lain mukaan palkan tulee olla kohtuullinen tehtyyn työhön nähden. Varsinaisesta minimipalkasta ei Suomessa kuitenkaan ole säännelty. Työnantaja- ja työntekijäliitot ovat kuitenkin sopineet lähes poikkeuksesta minimipalkasta työ- ja virkaehtosopimuksilla. Työnantajat ovat sidottuja soveltamaan työehtosopimuksen säännöksiä, mikäli työnantaja kuuluu työnantajaliittoon tai jos alalla on yleissitova työehtosopimus. Lisäksi tiettyjen alojen etujärjestöt antavat palkkasuosituksia, jotka antavat ohjeistusta ”kohtuullisesta palkasta” kyseisillä aloilla. Nämä palkkasuositukset eivät kuitenkaan ole sitovia.

Työnantajan tulee maksaa palkka sovittuna ajankohtana työntekijälle. Lain mukaan palkka tulisi ensisijaisesti maksaa käteisellä, mutta keskinäisen sopimuksen mukaan sen voi maksaa myös suoraan työntekijän osoittamalle tilille – käytännössä palkka maksetaan useimmissa työsuhteissa suoraan tilille. Palkanmaksun yhteydessä työnantajan tulee antaa työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkka tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna ajankohtana ,eli palkanmaksupäivän sattuessa muulle kuin arkipäivälle, on palkka maksettava sitä edeltävänä päivänä. Työsuhteen päättyessä lopputili tulee maksaa viivytyksettä työntekijälle.

Palkkasaatava tarkoittaa sitä palkkaa, joka työntekijälle on syystä tai toisesta jätetty maksamatta, vaikka sille olisikin peruste. Palkkasaatavia voi hakea työnantajalta esimerkiksi oikeusteitse.