Asianajotoimisto
Matti Penttinen

korvaus

Jos työnantaja päättää työsopimuksen työsopimuslain vastaisesti, on työntekijällä oikeus vaatia korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Oikeus korvaukseen ei riipu siitä, onko työntekijä irtisanottu hänen henkilöstään johtuvilla perusteilla vai taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä voi saada myös silloin, kun työntekijä on joutunut purkamaan työsopimuksen työnantajan vakavan laiminlyönnin takia.

Korvauksen määräksi on työsopimuslaissa säädetty vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa muun muassa työntekijälle aiheutuneen aineellisen vahingon määrä. Toiseksi korvauksen määrään vaikuttaa se, liittyykö työsopimuksen päättämisperusteeseen tai -menettelyyn työntekijän henkilöä loukkaavia piirteitä. Lisäksi jokainen tapaus tulee arvioida kokonaisuus huomioon ottaen.

Korvauksen tulisi olla sitä suurempi mitä enemmän työntekijää on loukattu tai työnantaja osoittanut piittaamattomuutta lain noudattamiseen. Korvausta vähentävänä seikkana otetaan huomioon työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen purkamiseen. Korvauksen suuruutta alentavana tekijänä on myös otettava huomioon työntekijän sopimuksen päättämisen jälkeen saama työttömyysturva.

Korvauksesta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, tuomioistuin määrää korvauksen, mikäli päätyy siihen lopputulokseen, että työsuhde on perusteettomasti irtisanottu.