Tarjoamme laadukkaita oikeudellisia palveluja sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Työoikeus

Työoikeus on erikoisalaamme. Avustamme kaikissa työoikeudellisissa asioissa, kuten työsuhteen päättämistilanteissa syntyvissä riidoissa, työntekijän palkkasaatavia koskevissa asioissa sekä työoikeudellisissa rikosasioissa. Meillä on laaja kokemus myös työsyrjintää ja yhdenvertaisuutta työelämässä koskevista toimeksiannoista sekä tasa-arvolakiin perustuvista riidoista.

Tarjoamme konsultaatiota työsopimuksia ja yhteistoimintaneuvotteluja koskevissa asioissa sekä muissa työsuhdeasioissa. Asiakkainamme on sekä työnantaja- että työntekijäosapuolia.

Muut oikeudenalat

Avustamme laaja-alaisesti myös muihin oikeudenaloihin liittyvissä ongelmissa.

Sopimusoikeus: sopimusriidat, vahingonkorvausasiat, kauppakirjojen ja sopimusten laadinta ym.

Rikosoikeus: epäillyn, uhrin tai muiden asianomistajien avustaminen kaikissa rikosasioissa.

Perhe- ja jäämistöoikeus: avioerotilanteet, huoltajuusriidat, jäämistöasiat ym.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaoikeus: työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, oleskeluluvat, kansalaisuus- ja turvapaikka-asiat.

Tarvittaessa selvitämme myös asiakkaan mahdollisuuden saada oikeusapua.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa palveluistamme, otathan yhteyttä toimistoomme.

error: Alert: Content is protected !!