Pakume kvaliteetseid juriidilisi teenuseid ettevõtetele ja eraisikutele.

Tööõigus

Oleme spetsialiseerunud tööõigusele. Aitame kõikides tööõigusega seotud asjades, nagu töösuhte lõpetamisel tekkinud vaidlused, palgavõlgnevused ja tööõigusega seotud kriminaalasjad. Meil on laialdane kogemus ka töödiskrimineerimise ja võrdse kohtlemisega seotud tellimustest ning võrdõiguslikkuse seadusel põhinevatest vaidlustest.

Pakume konsultatsiooni töölepingute ja koostöönõupidamiste ning muude töösuhtega seotud asjades. Meie kliendid on nii tööandjad kui töötajad.

Muud õigusharud

Aitame laialdaselt ka teiste õigusharudega seotud probleemidega.

Lepinguõigus: lepinguvaidlused, kahjutasunõuded, ostu-müügilepingute ja muude lepingute koostamine jne.

Kriminaalasjad: kahtlustatava, ohvri või muude osapoolte abistamine kõikides kriminaalasjades.

Perekonna- ja pärimisõigus: abielulahutuse või hooldusõigusega seotud vaidlused ja pärändiasjad jne.

Migratsiooni- ja asüüliõigus: Soome tööletulekuga, elamislubadega, kodakondsuse ja asüüliga seotud asjad.

Vajaduse korral uurime välja ka kliendi võimaluse saada riiklikku õigusabi.

Kui soovite meie teenuste kohta täpsemat teavet, võtke ühendust meie bürooga.