Tööohutus

Tööandja peab hoolt kandma tööohutuse eest, et kaitsta töötajat õnnetuste ja terviseohtude eest. Kui tegemist on renditöötajaga, hoolitseb tööohutuse eest see kasutajaettevõte, kellele renditöötaja töötab. Tööohutuskohustuse täitmiseks peab tööandja arvestama töö, töötingimuste ja muu töökeskkonnaga samuti kui töötaja isiklike eeldustega.

Tööohutusseadus sätestab tööandja ja töötaja kohustused tööohutuse tagamiseks. See sisaldab sätteid alates tööergonoomiast ja töökoha asjakohasest valgustusest kuni ohtlike ainete käsitlemiseni. Töötajal peab olema asjakohane töötamiskoht ja töövahendid. Tööohutusreeglid puudutavad ka töös kasutatavate masinate ja muude töövahendite ohutust. Eriti ohtlikku tööd võib teha ainult vastava pädevuse saanud töötaja. Teiste isikute ligipääsu ohupiirkonda peab takistama. Lisaks eeldab tööohutusseadus, et tööandja peab õnnetusjuhtumiteks ette valmistuma ja andma töötajatele töökoha oludeks vajaliku koolituse ja juhised.

Eraldi sätted on ka ohtlike ainete kasutamise ja nende mõju alla sattumise kohta.

Tööandja kohustus on korraldada töö nii, et õnnetuste oht on võimalikult väike. Tööandja peab hoolitsema vajalike päästejuhendite ja esmaabi eest.

Rasedate töötajate osas peab tööandja võtma arvesse töö ohud nii lootele kui töötajale. Tööandja peab proovima raseda üleviimist töötajale sobivale tööle, kui töötingimused ohustavad raseda töötaja või loote tervist ega töö või töötingimuste ohufaktorit ole võimalik eemaldada.

Tööohutusreeglid puudutavad ka tööl esinevat tülitamist ja ebaasjalikku kohtlemist. Tööandjal on kohustus häirimise eemaldamiseks meetmed kasutusele võtta, kui ta on sellest teada saanud.

Tööandja on kohustatud pidama töötajatele nähtaval kohal tööohutusseadust ja selle põhjal antud töökohta puudutavaid sätteid. Töötajal omalt poolt on kohustus tööandja juhendeid järgida ja vastavalt võimalusele vigu ja puuduseid ära hoida ja nendest tööandjale teatada.

Kui tööandja jätab tööohutuse hooletusse, võidakse ta süüdi mõista tööohutusrikkumise või tööohutuskuritöö eest.