Töölepingu katkestamine, katkestamise alus

Kui tööandja või töötaja tahab töölepingu lõpetada, võib selle kas üles öelda või katkestada. Töölepingu katkestamine on karmim viis kui ülesütlemine, sest see on võimalik ainult eriti kaalukatel põhjustel ja see lõpetab töösuhte koheselt. Töösuhte kohustused, palga maksmise ja töötamise kohustused, lõpevad koheselt, kui teine osapool on katkestamisest teada saanud. Nii tähtajalise kui tähtajatu töösuhte võib katkestada.

Töötajal on õigus katkestada tööleping kohe, kui tööandja rikub või jätab hooletusse töölepingust või seadusest tulenevaid, töösuhet oluliselt mõjutavaid kohustusi nii raskelt, et ei või õiglaselt eeldada, et töötaja jätkaks töösuhet isegi mitte ülesütlemisaja pikkust aega. Sellised kohustuste täitmata jätmised on muuhulgas raskekujuline tööturvalisuse ohustamine või palga maksmata jätmine. Töölepingut ei või katkestada, kui töötaja saab näiteks parema tööpakkumise, vaid siis peab ülesütlemisajast kinni pidama.

Tööandja võib katkestada töösuhte samadel eeldustel kui töötaja. Ainult töötaja raskekujuline lepingu rikkumine annab tööandjale õiguse leping katkestada. Tööandja ei või töölepingut katkestada tööpakkumise olukorras toimunud muutuste pärast, näiteks halva majandusliku olukorra pärast, vaid tööandja võib kasutada ülesütlemist või sundpuhkust.

Töölepinguseaduses ei ole eraldi mainitud kindlaid katkestamise aluseid, aga tegemist võib olla nii tööl, tööga võrreldavates tingimustes või isegi töötaja vabal ajal toimunuga. Lepingu rikkumine, näiteks ebaasjalik käitumine võib olla suunatud lisaks tööandjale ka töökaaslastele, klientidele või muudele isikutele. Oluline on see, et tegu tõsiselt mõjutaks osapoolte vahelist usaldust.

Õiguspraktikas on tööandjal olnud katkestamise aluseks, kui töötaja on oma töö olulistes osades tegemata jätnud, sagedased tööluusid, tarbinud töö juures alkoholi või narkootikume või konkureerinud tööandjaga. Ka nende aluste puhul peab tegevus olema raskekujuline ja tihti töötajat on juba korduvalt hoiatatud taolise käitumise pärast. Haiguse pärast on töölepingut väga raske katkestada, aga pikaajaline või lõplik töövõimetus võib anda õiguse töölepingu katkestamiseks.

Eelmainitud usalduse kaotusele jms. lisaks tööandja võib pidada töölepingut katkenuks, kui töötaja pole ilmunud tööle vähemalt seitsmel järjestikusel päeval ega pole teatanud puudumise pädevast põhjusest.