Tältä sivulta löydät tietoa työoikeuteen liittyvistä asioista:

Irtisanomisperuste

Koeaika

Korvaus

Odotusajan palkka

Palkka ja palkkasaatava

Työaika ja ylityö

Työehtosopimus

Työoikeus

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimus ja määräaikainen työsopimus

Työturvallisuus

Vuosiloma, lomakorvaus ja lomaraha

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja työsyrjintä

Yt-laki ja yt-neuvottelu

error: Alert: Content is protected !!